TALKSHOW

Lokaal voedsel mist urgentie

Genoeg leuke mensen, vernieuwende en smakelijke producten en ondernemers in de provincie Utrecht. Toch blijft het nog best een uitdaging om ‘van lokaal het nieuwe normaal’ te maken, bleek tijdens een talkshow op maandag 14 maart in het Provinciehuis. Tuurlijk, er zijn de bekende problemen op het gebied van logistiek en leveringszekerheid. Maar die zijn op te lossen als de volumes omhoog gaan. Voor een échte omslag naar meer lokaal is meer nodig. “Het gevoel van urgentie ontbreekt”. 

Door Sandra van Kampen

Lees meer… 

Terugblik talkshow

“Hoe maken we van lokaal het nieuwe normaal?”

De oogst van drie jaar samenwerken aan lokaal voedsel in Utrecht

Maandagavond 14 maart 2022 organiseerden de twee Utrechtse LEADER-gebieden, de provincie Utrecht en het projectteam Lokaal Voedsel Utrecht de talkshow: ‘Hoe maken we van lokaal het nieuwe normaal’? Met een live publiek van meer dan 50 deelnemers en een online publiek van bijna 100 deelnemers werd het een bijzondere en inspirerende avond! 

De afgelopen drie jaar is er in de provincie Utrecht samengewerkt binnen Lokaal Voedsel Utrecht (LVU) aan deze vragen. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om te onderzoeken hoe je vraag en aanbod van lokaal geproduceerd voedsel samen kunt brengen en vergroten. Zo zijn er Meet & Match-bijeenkomsten georganiseerd, podcasts gemaakt en is er een Lokaal Voedsel Makelaar ingezet.

In de talkshow blikten we terug op de oogst van drie jaar samenwerking aan lokaal voedsel in de provincie Utrecht én keken we vooruit: hebben de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht bij kunnen dragen aan het beter afstemmen en vergroten van vraag en aanbod van lokaal voedsel in de provincie Utrecht? Wat werkte goed en wat niet en wat leren we daarvan als netwerk maar ook als provincie en LEADER-groepen? Welke uitdagingen en kansen liggen er voor de toekomst en hoe kunnen we als netwerk daarmee verder?  Hoe breng je vraag en aanbod nog beter bij elkaar? Hoe kun je inspirerende initiatieven met elkaar verbinden en zo wellicht bijdragen aan een rendabele logistiek? En hoe kun je zorgen voor een goed verhaal voor de zakelijke afnemer (B2B), de consument én voor een eerlijke prijs voor de producent? Oftewel: “Hoe maken we van lokaal het nieuwe normaal?”

We gingen hierover in gesprek met producenten en afnemers van lokaal voedsel, overheden, organisaties, andere initiatieven, kennisinstellingen en geïnteresseerden in lokaal voedsel in de provincie Utrecht, zowel in de zaal als online. Dat leverde interessante, soms ook spannende gesprekken op en veel ideeën, animo én energie om mee verder te gaan!

Mooie uitkomst van de avond is dat de provincie heeft aangeboden om dit jaar, vanuit de nieuwe Voedselagenda, de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht te faciliteren als overbruggingsperiode! Dat betekent dat de website, de Lokaal Voedsel Makelaar en de Meet&Match-bijeenkomsten en het loket worden voortgezet maar ook wordt verkend wat de uitdagingen zijn en wie daarmee na deze periode aan de slag gaan. Gedeputeerde Mirjam Sterk nodigde alle partijen uit om daarin vooral mee te denken en te doen! Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarvan de eerste is op dinsdag 19 april 2022. Hou daarvoor deze website in de gaten en/of meld je aan voor de nieuwsbrief van Lokaal Voedsel Utrecht. 

Heb je op korte termijn een concreet vernieuwend idee op gebied van lokaal voedsel in Utrecht en ben je benieuwd wat LEADER voor je idee kan betekenen? Er is nog budget om initiatieven te ondersteunen dus neem dan contact op met Maike van der Maat van LEADER Utrecht-Oost of Marianne Breedijk van LEADER Weidse Veenweiden (Utrecht-West) of kijk op de websites leaderutrechtoost.nl of leaderweidseveenweiden.nl

De talkshow is hierboven terug te kijken tot 1 mei 2022. Binnenkort komt er ook een (ondertitelde) samenvatting beschikbaar. 

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van
LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost

BEDANKT!

Lokaal Voedsel Utrecht is gestart als LEADER-samenwerkingsproject tussen de LEADER-gebieden Weidse Veenweiden en Utrecht- Oost. Van najaar 2019 t/m voorjaar 2022 heeft er uitvoering plaatsgevonden van het LEADER-project. Doel van het project was door middel van een aantal activiteiten te ontdekken op welke manieren je vraag en aanbod van lokaal voedsel in de provincie beter aan elkaar kunt koppelen. Het LEADER-project is afgerond met een slotbijeenkomst op 14 maart 2022. Met ondersteuning vanuit de provincie Utrecht zijn een deel van de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht voortgezet in 2022 en 2023. Op 24 september 2023 heeft de laatste activiteit plaatsgevonden van Lokaal Voedsel Utrecht in de vorm van een bijeenkomst om (project)activiteiten over te dragen of uit te faseren. Hiermee is Lokaal Voedsel Utrecht projectmatig definitief tot een einde gekomen. Omdat er veel kennis, ervaringen en producten gerealiseerd zijn tijdens deze periode wordt de website van Lokaal Voedsel Utrecht in de lucht gehouden, zodat deze informatie beschikbaar blijft.  De website zal niet meer actueel gehouden worden.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en ondernemers en medestanders ontmoeten die bezig zijn met gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving? Bekijk dan de website van Food-Print Utrecht Region. Wil je weten welke initiatieven, plekken en organisatie er allemaal bezig zijn met lokaal voedsel, bekijk dan het servicepunt lokaal voedsel van NMU. Ben je benieuwd naar hoe provincie Utrecht uitvoering geeft aan voedselbeleid? Bekijk dan de pagina over de provinciale Voedselagenda.