Onderzoeken

Agrarische afzet via 
korte ketens in Utrecht

Een monitor korte ketens in opdracht van het ministerie LNV uitgevoerd door Wageningen Economic Research, door Gabe Venema, Marcel Vijn en Mariël Benus.

Het Utrechtse Alternatieve voedselnetwerk

Een meta-analyse van de werkzame online initiatieven binnen het Utrechtse alternatieve voedselnetwerk, door Bianca Bodewes.

Samen Duurzaam

Een waarderingsonderzoek naar de publiek-private samenwerking in de gemeente Utrecht omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie, door Twan Fenten.

Klik op de afbeelding om het onderzoek te openen.

Omvang vraag en aanbod lokale producten in de provincie

Wageningen Economic Research heeft voor provincie Utrecht 
in het kader van de provinciale Voedselagenda 2021-2023
aanvullend onderzoek verricht naar de afzet in de korte keten,
en consumptie van lokaal voedsel in de provincie. 

Enhancing multi-level collaborations to upscale short food supply chains in Utrecht

Engelstalige Master’s thesis door Lucie

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van
LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost