Onderzoeken

Agrarische afzet via 
korte ketens in Utrecht

Een monitor korte ketens in opdracht van het ministerie LNV uitgevoerd door Wageningen Economic Research, door Gabe Venema, Marcel Vijn en Mariël Benus.

Het Utrechtse Alternatieve voedselnetwerk

Een meta-analyse van de werkzame online initiatieven binnen het Utrechtse alternatieve voedselnetwerk, door Bianca Bodewes.

Samen Duurzaam

Een waarderingsonderzoek naar de publiek-private samenwerking in de gemeente Utrecht omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie, door Twan Fenten.

Klik op de afbeelding om het onderzoek te openen.

Omvang vraag en aanbod lokale producten in de provincie

Wageningen Economic Research heeft voor provincie Utrecht 
in het kader van de provinciale Voedselagenda 2021-2023
aanvullend onderzoek verricht naar de afzet in de korte keten,
en consumptie van lokaal voedsel in de provincie. 

Enhancing multi-level collaborations to upscale short food supply chains in Utrecht

Engelstalige Master’s thesis door Lucie

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van
LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost

BEDANKT!

Lokaal Voedsel Utrecht is gestart als LEADER-samenwerkingsproject tussen de LEADER-gebieden Weidse Veenweiden en Utrecht- Oost. Van najaar 2019 t/m voorjaar 2022 heeft er uitvoering plaatsgevonden van het LEADER-project. Doel van het project was door middel van een aantal activiteiten te ontdekken op welke manieren je vraag en aanbod van lokaal voedsel in de provincie beter aan elkaar kunt koppelen. Het LEADER-project is afgerond met een slotbijeenkomst op 14 maart 2022. Met ondersteuning vanuit de provincie Utrecht zijn een deel van de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht voortgezet in 2022 en 2023. Op 24 september 2023 heeft de laatste activiteit plaatsgevonden van Lokaal Voedsel Utrecht in de vorm van een bijeenkomst om (project)activiteiten over te dragen of uit te faseren. Hiermee is Lokaal Voedsel Utrecht projectmatig definitief tot een einde gekomen. Omdat er veel kennis, ervaringen en producten gerealiseerd zijn tijdens deze periode wordt de website van Lokaal Voedsel Utrecht in de lucht gehouden, zodat deze informatie beschikbaar blijft.  De website zal niet meer actueel gehouden worden.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en ondernemers en medestanders ontmoeten die bezig zijn met gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving? Bekijk dan de website van Food-Print Utrecht Region. Wil je weten welke initiatieven, plekken en organisatie er allemaal bezig zijn met lokaal voedsel, bekijk dan het servicepunt lokaal voedsel van NMU. Ben je benieuwd naar hoe provincie Utrecht uitvoering geeft aan voedselbeleid? Bekijk dan de pagina over de provinciale Voedselagenda.