Verslag netwerkbijeenkomst 19 april 2022

Meer urgentie voor lokaal voedsel

Verslag netwerkbijeenkomst 19 april 2022

Hoe krijgen we meer urgentie voor lokaal voedsel? En hoe vormen we met elkaar een krachtige voedselbeweging in de provincie Utrecht? Die vragen stonden centraal op dinsdagavond 19 april in Fort aan de Klop, waar ongeveer 30 enthousiaste ondernemers en andere initiatiefnemers uit de regio zich meldden voor een live netwerkbijeenkomst vanuit Lokaal Voedsel Utrecht. Na een korte introductie op het fenomeen ‘voedselbeweging’ en een aantal voorbeelden uit andere provincies zoals de Friese Voedselbeweging, de Voedselfamilies Zuid-Holland of het Gelders Kennisnetwerk Voedsel, hadden vijf ondernemers zich gemeld om op de zeepkist te kruipen. Zo wilde Evert Legemaat van boerderij de Toekomst graag weten hoe hij meer klanten kan vinden voor zijn app ‘mijn boerderijtje’. En vroeg Maarten Bouten van Rechtstreex zich af op welke manier hij een vruchtbare samenwerking met producenten in de regio kan opzetten zodat Rechtstreex zich hier ook kan richten op het bedienen van consumenten. Jaap Vink onderzoekt graag in hoeverre een circulair lokaal geldsysteem ook kan werken voor lokaal voedsel. Joyce van den Hoek Ostende presenteerde Het Schippershuis, waar ze kleinschalig voedsel verbouwt maar ook een ambachtelijke verwerkingslocatie heeft. Wellicht interessant voor andere kleinschalige producenten? En tot slot het vraagstuk van de logistiek: wat als Paul van Straten van de Lokalist uit Groenekan dit eigenlijk al heeft opgelost?

De sfeer zat er goed in. En uiteraard was er veel gelegenheid tot netwerken, nieuwe verbanden smeden, elkaar leren kennen. Want er blijken telkens weer nieuwe initiatieven en nieuwe ondernemers te zijn, met wie het fijn kennismaken is. Via korte ‘postersessies’ kreeg iedereen de gelegenheid zijn of haar ideeën te delen met de pitchers. En vertelde Margriet van Vianen (provincie Utrecht) op welke manier plannen voor samenwerking hun projectideeën kunnen indienen voor de POP3 Duurzame waardeketens (plattelands ontwikkelings programma) subsidieregeling.

Het samen tot nieuwe projecten of concrete afspraken komen, blijkt altijd weer lastig in zo’n kort tijdsbestek. Toch is het enthousiasme om als producenten en andere ondernemers meer samen te werken in marketing, om ook lichtgroene consumenten te bereiken, groot. En – zo constateerden we – het is belangrijk te werken aan een totaalaanbod van consumenten, in plaats van dat elke ondernemer apart zijn eigen doelgroep zoekt. Maar wie neemt het voortouw? En hoe krijgen we beter zicht op ‘de consument’? Is het wellicht zinvol een inventarisatie te doen van allerlei duurzame netwerken in de provincie, om zo goed in beeld te krijgen op waar consumenten te bereiken zijn? En wie is toch die ‘terugkerende’ consument? Huub van der Maat, eigenaar van boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik ziet daarnaast ook een kans voor de (boeren)coöperaties in de regio (Local2Local, Groene Hart coöperatie en Boerenhart coöperatie) om beter samen te werken en zo efficiënter te kunnen zijn in logistiek en distributie. En last but not least: waarom bundelen we als producenten niet beter onze krachten voor een centraal afhaalpunt/hub alias winkel in de stad Utrecht?

Veel vragen, waarop we hopelijk in de loop der tijd met elkaar antwoorden gaan vinden. Genoeg redenen om door te gaan met het samenbrengen van ondernemers op deze kwesties en te kijken of we zo nu en dan een zetje kunnen uitdelen of kunnen helpen om vage plannen concreet te maken, of ondernemers in contact te brengen met relevante partners. Dat zullen wij – vanuit het project Lokaal Voedsel Utrecht – dan ook zeker tot eind 2022 doen. Hou onze agenda in de gaten! En neem vooral contact op met jouw ideeën voor betere samenwerking met team@lokaalvoedsel-utrecht.nu

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van
LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost